Sarni Las

Adres Nowogard
Zespół Krajobrazowo-Przyrodniczy "Sarni Las" znajduje się przy północnym brzegu Jeziora Nowogardzkiego. Obszar ten, cenny ze względu na występowanie wielu chronionych gatunków roślin i ptaków, zajmuje obszar kilkudziesięciu hektarów porośnięty drzewostanem sosnowym, mieszanym oraz buczyną. Przez teren ten przebiega edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza Jezioro Nowogardzkie z przystankami dydaktycznymi dotyczącymi ekosystemu leśnego.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy