Studzionka

Adres Studzionka
Zabudowa i układ przestrzenny wsi Studzionka. Najstarsza wieś, powstała w 1722 r. (45 lat przed wielkimi melioracjami!) w obrębie Krzeszyckich Łęgów Zakonnych. Osiedlono tu wówczas 40 osadników na prawach gospodarstw olęderskich. Do dziś Studzionka swym układem przestrzennym podsuwa wyobraźni trud zakładania osady na dzikich błotach. Na dzwonnicy kościoła w Studzionce wisi dzwon ufundowany przez baliwa zakonu joannitów – księcia Ferdynanda.

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...

Powiązane trasy