Park Mużakowski

Adres ul. Wybrzeżna 25, 68-208 Łęknica
www www.park-muzakowski.pl
e-mail pracownia.leknica@nid.pl
Telefon +48 68 362 41 82

Park Mużakowski, zgodnie ze swą historyczną nazwą określany także jako Park Muskau, został założony w pierwszej połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, na terenie którego zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego. Należy on do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. Jest położony na terenie Polski i Niemiec, zajmuje ponad 720 ha. Park Mużakowski jest jednym z najpiękniejszych przykładów założenia ogrodowego na skalę całej Europy, dzięki czemu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Posłuchaj

Region

Łużyce Dolne

O regionie Obszar objęty działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Grupa...

Powiązane trasy