Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Adres Krosno Odrzańskie
Jest to klasycystyczny kościół wzniesiony w latach 1825–27 na ruinach poprzedniej budowli z XIII w. Wyróżnia się jasnym kolorem, strzelistą wieżą oraz 8-kątną absydą, w której każda część zakończona jest wieżyczką. Na uwagę zasługują dzwony z XV i XVII w. Świątynię zaprojektował jeden z wybitniejszych twórców klasycyzmu w Królestwie Prus: Karl Friedrich Schinkel.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...

Powiązane trasy