Most Beuchelta

Adres Krosno Odrzańskie
Duży most, most na Odrze lub po prostu most. Tak nazywają przeprawę zarówno mieszkańcy miasta, jak i przyjezdni. Jak na budowlę tego typu jego metryka nie jest stara. Most został wybudowany w roku 1905 przez zielonogórską fabrykę Georga Beuchelta. Do dzisiaj fakt ten upamiętnia tabliczka zamontowana przy lewobrzeżnej jego części. Przedsiębiorstwo słynęło z realizacji wielkich przedsięwzięć, na które składała się przede wszystkim produkcja taboru kolejowego oraz mostów. Sam przedsiębiorca był osobą bywającą na salonach. Życzenia urodzinowe otrzymywał od samego cesarza Niemiec. Do jego najznamienitszych produkcji należy m.in. Most Grunwaldzki we Wrocławiu. Co ciekawe fabryka ta wyprodukowała również elementy konstrukcji ZOO we Wrocławiu. Firma zielonogórzanina uczestniczyła w budowie linii kolejowej Damaszek-Bagdad.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...

Powiązane trasy