Mury obronne

Adres Krosno Odrzańskie
Średniowieczne Krosno Odrzańskie najpewniej początkowo było otoczone wałami drewniano-ziemnymi, które u schyłku XIII w. zostały zastąpione murami. Zbudowano je głównie z cegły i częściowo z kamienia polnego. Kiedyś obejmowały miasto zwartym pierścieniem. W swoim ciągu mury posiadały 3 bramy: Odrzańską, Głogowską i Kamienną. W 1633 r., podczas wojny 30-letniej, wzmocniono mury i przekształcono miasto w twierdzę. Jednak już w XVII w. mury obronne zaczęły powoli podupadać. Prawie całe obwarowania zostały rozebrane w 2. połowie XIX w.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...

Powiązane trasy