Kesz Buchałów

Adres 66-008 Buchałów
Wyjeżdżając z miejscowości Buchałów w kierunku Słonego/ Wilkanowa, kilkanaście m za terenem zabudowanym znajdziesz po prawej stronie brukowaną drogę prowadzącą w głąb lasu, a ok. 10 m po wjeździe w nią zobaczysz słup elektryczny. Przyjrzyj mu się dokładnie...

Region

Wał Zielonogórski i Kotlina Kargowska

O regionie Gminy wchodzące w skład LGD Między Odrą a Bobrem są położone wzdłuż...