Szlak zdrowej ryby na Łuku Mużakowa

Dystans 22.8 km
Czas trwania 1:00 h
Poziom trudności średni

Szlak zdrowej ryby na Łuku Mużakowa to kompleks stawów rybnych, powstałych po dawnych wyrobiskach kopalnianych. Betonówka, Cegielniany, Cielmowski, Gajówka, Długi, Grobla, Góry, Kopalniany, Księżycowy, Kołkowy, Pałacowy, Parkowy, Polny, Tarcza, Złota Płetwa – to nazwy wybranych stawów. Najciekawszy niewątpliwe jest staw kołkowy, położony pomiędzy Tuplicami a Cielmowem, gdzie z wody wystają pnie drzew zapadniętego lasu. Wyrobiska te zyskały nazwy ze względu na kolor wody, kształt – mają formy rynien, obwarzanków, niecek. Dużych wyrobisk jest ponad 20, a dużo mniejszych znacznie więcej.  

dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Łużyce Dolne

O regionie Obszar objęty działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Grupa...