Skład amunicji artyleryjskiej (prochownia)

Zgodnie z założeniami miał zaopatrywać rozmieszczone w pobliżu działa, wchodzące w skład wyposażenia artyleryjskiego Twierdzy Kostrzyn. Technologia jego wznoszenia była zbliżona do sposobu budowy pobliskich schronów piechoty. Różnica dotyczyła natomiast wielkości i wewnętrznej organizacji. Zróżnicowane rozmiary tych budowli wynikały z rodzaju magazynowanej amunicji.

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...