Villa Ambronna

Adres Krosno Odrzańskie
Parkowa 1 w Krośnie Odrzańskim to adres znany niemal wszystkim mieszkańcom. Tu znajduje się siedziba władz miejskich, straży miejskiej i biblioteki. To malowniczo położone miejsce, tuż obok dawnego amfiteatru. Dawniej nieopodal tego miejsca, w dzisiejszym Parku Tysiąclecia, znajdował się utworzony w 1733 r. cmentarz. Do siedziby przylegała również świątynia dumania. Śladem po tej budowli jest szpaler okazałych dębów. Budynek przy ulicy Parkowej został wzniesiony w roku 1866, wcześniej w miejscu tym funkcjonowała restauracja „Srebrna Góra” (Silberberg). Posiadłość ulegała tylko niewielkim modyfikacjom (m.in. wieża). Do dzisiaj imponuje swoją wielkością i pięknem detali. Jak twierdzili mieszkańcy jedna z willi wzniesionych na Srebrnej Górze była wybudowana w „stylu rumuńskim”. W dniu 6 maja 1892 r. obiekt został zakupiony przez władze powiatowe za kwotę 80 tysięcy marek, od młodszej córki Ambronna – Elisabeth Sachs. Budynek stał się siedzibą Landrata (starosty). Ponadto znajdowało się w nim mieszkanie starosty i urzędników, stąd nazywano go Kreisvilla. Wcześniej siedziba władz powiatowych mieściła się w lewobrzeżnej części miasta, przy Landhausstraße.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...

Powiązane trasy