Mała pętla południowa

Dystans 23.7 km
Czas trwania 1:30 h
Poziom trudności łatwy
Trasa przyjemna, z łagodnym poziomem trudności. Nawierzchnia w zasadzie asfaltowa, z wyjątkiem odcinka Połupin – Krosno. Trasa przebiega przy rzece Bóbr oraz przez sielankowy wiejski krajobraz. Droga typowo rekreacyjna, przeznaczona na rower górski lub miejski, ale z wyjątkiem kolarzówki.
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...