Równina Pyrzycko-Stargardzka

O regionie

Wizyta w regionie to świetna okazja do kontaktu z przyrodą otwartych przestrzeni i pól uprawnych. Letniemu wypoczynkowi sprzyjają liczne jeziora, z których największe jest Miedwie, a najpiękniejsze prawdopodobnie Ińsko, z niezwykle urozmaiconą linią brzegową. Można tu skorzystać z różnorodnych form aktywnego wypoczynku nad wodą, w tym nurkowania, żeglarstwa i turystyki kajakowej. Spływ kajakowy można zorganizować na kilku rzekach, w tym Płonii, Inie i Małej Inie, sprzęt zapewniają liczne wypożyczalnie.

Interesująca jest także bogata historia regionu. We wczesnym średniowieczu książęta sprowadzili tutaj zakonników, którzy założyli m.in. słynne opactwo cystersów w Kołbaczu. Na zaproszenie władcy Polski Bolesława III Krzywoustego, zasłużonego w chrystianizacji Pomorza, przybył tu biskup Otto z Bambergu, który chrzcił mieszkańców regionu, a przebyta przez niego droga przez stulecia nazywana była Polską Drogą. W Pyrzycach jest studzienka św. Ottona – stoi w miejscu, gdzie w 1124 r. biskup chrzcił Pomorzan.

W krajobraz okolicy wpisują się zamki książąt pomorskich i największych rodów Pomorza, zachowane, jak ten w Pęzinie, czy pozostający w stanie ruiny imponujący zamek w Szadzku. Zabytkowe budowle służą dziś różnym celom, m.in. jako domy kultury, muzea czy urzędy.

Obszar LGD WIR można zwiedzać, poruszając się po kilkunastu oznakowanych szlakach turystycznych, pieszych, rowerowych i innych, można też skorzystać z gier terenowych, na przykład w Pyrzycach czy w Kołbaczu.

O stowarzyszeniu

W skład Stowarzyszenia WIR wchodzi trzynaście gmin z powiatów pyrzyckiego i stargardzkiego oraz jedna gmina z powiatu gryfińskiego. Gminy te położone są na terenie Pojezierza Zachodniopomorskiego, w mezoregionach Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej, Pojezierza Ińskiego i na południowym skraju Równiny Nowogardzkiej. Krajobraz okolicy jest zróżnicowany. Dominują tu tereny rolnicze, których rozwojowi służą urodzajne czarnoziemy pyrzyckie.

 

Miejsca

Trasy