Krępcewo, gród Wedlów

Na nikłym wyniesieniu ponad dolinę Iny we wczesnym średniowieczu stał gród drewniano ziemny. Ale na jego miejscu ród Wedlów w 1310 roku wzniósł mocniejszy zamek. Ten został zniszczony  znisz­czo­ny w 1338 ro­ku przez woj­ska księ­cia szcze­ciń­skie­go Bar­ni­ma III. Niezrażeni tym Wedlowie wznieśli zamek murowany. Lecz około po­ło­wy XV wie­ku zamek przestał mieć znaczenie obronne, a XVI wieku był już opuszczony. Od tamtych czasów pozostaje nieużytkowany i niszczeje do dziś. Choć przez ostatnich kilka lat znów jest wykorzystywany, ruiny stanowią widowiskową scenerię dla festynów średniowiecznych.

Region

Równina Pyrzycko-Stargardzka

O regionie Wizyta w regionie to świetna okazja do kontaktu z przyrodą otwartych przestrzeni i...

Powiązane trasy