Milczący świadkowie czasów. Megalit, kurhan, grodzisko.

Dystans 325 km
Poziom trudności średni

Nasza Ojczyzna, Polska, pełna jest miejsc pięknych, zadziwiających, zachwycających. Wiemy, gdzie one się znajdują, chętnie je odwiedzamy. Dokumentują świetność naszej historii. Takie miejsca jak zamek królewski na Wawelu, zamek królewski w Werszawie, kopalnia soli w Wieliczce, znamy praktycznie od dziecka, jeszcze zanim je odwiedzimy. Wszystkie one mają swoją wspaniałą historię, są opisane przez kronikarzy, wiemy zawczasu, kiedy i co się tam wydarzyło, kto tam mieszkał, kto był zapraszany, a kto pojawił się nieproszony. Mówią o tym kroniki Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza... Najwcześniej zaczął swoje prace GaLL Anonim, pisał między innymi o Bolesławie III Krzywoustym. Wspomniał też o innym władcy, Popielu, ale ten był znany już nie z zapisów, a tylko z legend. Czy możliwe jest poznanie choćby fragmentów wiedzy jeszcze starszych, jeszcze przed Popielem? Jak żyli ludzie w czasach wcześniejszych, co jedli, jak się ubierali, gdzie mieszkali? Odpowiemy, że tak. Choć nie ma zapisów w kronikach, jednak zachowały się miejsca związane z nimi. Nie są gdzieć poukrywane, to miejsca, które można łatwo zobaczyć, czasem nawet podczas zwykłego spaceru. Bywają w lesie, bywają pośród pól, a czasami pośród bagien. Miejsca w których chowali swoich zmarłych mają niekiedy wielkie rozmiary, na przykład 80metrowy grób, otoczony wielkimi kamieniami, a w nim często tylko jeden zmarły. Jaki to wielki musiał być człowiek, myśleli ci, którzy nie znali szczegółów. Jednak na pewno był ważny, skoro go tak uhonorowano. Wewnątrz prócz zmarłego niewiele  naczyń wypalanych z gliny, jakby amfora czy waza, od połowy rozchylająca się na kształt leja.

Dlatego dzisiaj mówimy o ówczesnych społecznościach "kultura pucharów lejkowatych" (KPL). Jak dawno to było? Około 1000 lat wcześniej nim starożytni Egipcjanie zaczęli budować swoje piramidy, na naszych ziemaich lud KPL budował kujawskie piramidy. Najwięcej odkryto ich właśnie na Kujawach. Ale trasa wiedzie po Pomorzu Zachodnim. Czy na Pomorzu Zachodnim też są takie "kujawskie piramidy"? Tak, są, chcemy na tej trasie zapoznać Was przynajmniej z niektórymi, na przestrzeni od Odry na południowym zachodzie do Iny na północnym wschodzie. Od dużych (mega) kamieni (lithos) powszechnie mówie się o nich "megality"/ Jakie są stare, ile mają lat? Nawet 5 500 lat, czyli 4 500 lat przed Mieszkiem I na tych ziemiach mieszkali ludzie i pottafili gospodarować, uprawiać ziemię, hodować zwierzęta, budować domy (nie, nie kurne chaty, tylko duże długie domy, większe nawet niż nasze wille). W kolejnych tysiącleciach opanowali technologię wytwarzania narzędzi z metalu. Żeby zapewnić sobie schronienie przed napaścią, wznosili wielie budowle obronne, grodziska, z ostrokołową palisadą, o stromych zboczach, otoczone fosą wypełnioną wodą.

Do takich miejsc ma zaprowadzić ta trasa.

dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Równina Pyrzycko-Stargardzka

O regionie Wizyta w regionie to świetna okazja do kontaktu z przyrodą otwartych przestrzeni i...