Pobrzeże Szczecińskie

O regionie

Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego należy do wyjątkowo atrakcyjnych regionów województwa zachodniopomorskiego – głównie za sprawą dużych kompleksów leśnych oraz malowniczych jezior i rzek, które sprawiają, że krajobraz okolicy jest bardzo urozmaicony. Obecność licznych akwenów, m.in. jezior Nowogardzkiego, Przybiernowskiego, Lechickiego i Kościuszki, wzbogaca turystyczny potencjał poszczególnych gmin, a łagodny klimat stwarza dogodne warunki do wędkowania i czynnego odpoczynku nad wodą.

Tereny powiatu goleniowskiego są również atrakcyjne dla obserwatorów przyrody. Dla nich sezon trwa tutaj przez cały rok. Zaczyna się wiosną, w okresie lęgów perkozów i kaczek. Latem można obserwować pierzowisko kaczek, a jesienią i zimą koncentracje ptaków przybywających do Polski ze wschodu Europy. Ich stada są olbrzymie, liczą czasem ponad 50 tys. osobników. Dominują tracze, ogorzałki, czernice i kormorany. Na terenie gminy Stepnica osiedliło się ok. 10 par bielików.

Wymarzonym miejscem do pieszych i rowerowych wypraw, grzybobrania i polowań jest Puszcza Goleniowska. Piękno powiatu goleniowskiego można podziwiać na licznych szlakach turystycznych, trasach rowerowych oraz podczas spływu szlakiem kajakowym „Meandry Iny”. Turystów przyciągają również tutejsze bezdroża, a wszyscy amatorzy aktywnego odpoczynku mogą tu miło spędzić czas.

O stowarzyszeniu

Organizacja powstała w 2006 r. na terenie czterech gmin, jako Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica. W latach 2007–2008 Stowarzyszenie zrealizowało projekt z Pilotażowego Programu Leader + Schemat II, w ramach którego zostało przeprowadzonych wiele szkoleń i warsztatów.

W 2008 r. Stowarzyszenie podjęło decyzję o rozszerzeniu obszaru swojej działalności o gminy Maszewo i Nowogard, zmieniając przy tym nazwę na Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Jako Lokalna Grupą Działania (LGD) i partnerstwo terytorialne trzech sektorów: publicznego, prywatnego (gospodarczego) i społecznego (pozarządowego), Stowarzyszenie zrzesza ok. 60 członków. Kluczowym etapem procesu budowy partnerstwa LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – dokumentu stanowiącego podstawę działań podejmowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, a następnie na lata 2014–2020.

Od 2011 r. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy, które służą rozwojowi zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny. Program jest prowadzony z myślą o stowarzyszeniach z obszaru LGD, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej. W ramach działań aktywizujących wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację warsztatów, zajęć i szkoleń. W 10 naborach złożono dotychczas blisko 300 wniosków, a w działaniach wzięło udział ponad 4 tys. osób.

W latach 2010–2013 Stowarzyszenie przeprowadziło cykl edukacyjny dla liderów oraz animatorów z małych społeczności województwa zachodniopomorskiego pn. Szkoła Animatorów Wiejskich, zaś od 2013 r. realizuje projekt na rzecz rozwoju przedsiębiorczości z użyciem gry edukacyjno-symulacyjnej pn. Chłopska Szkoła Biznesu, wydanej przez Małopolski Instytut Kultury. Dzięki niej uczniowie mogą się sprawdzić w roli przedsiębiorców i rozwijać umiejętności negocjacyjne oraz umiejętności szacowania i podejmowania ryzyka ekonomicznego.

W ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” Stowarzyszenie wraz z partnerami zrealizowało następujące projekty: I Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego (2010), II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego (2011), Leaderowskie Zloty Rowerowe „Z rowerem za pan brat, bierz uśmiech i dawaj w świat” (2012), Wojewódzkie Targi Wielobranżowe Aktywny Senior (2013) oraz Włóczykije Pojezierza (2014). LGD zrealizowała również siedem projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Celem tych działań było pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, wspieranie samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji oraz podnoszenie poziomu wykształcenia . Łącznie ze szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD w ramach PO KL skorzystało 364 mieszkańców gmin z powiatu goleniowskiego.

Od 2017 r. na obszarze Stowarzyszenia działa animator społeczności lokalnej, wydawana jest lokalna gazeta „Wieści z Bezdroży”, odbywają się zloty sołtysów, kontynuowana jest także idea Chłopskiej Szkoły Biznesu. Stowarzyszenie umożliwia również uzyskanie dofinansowania w ramach projektu grantowego dla stowarzyszeń i osób fizycznych oraz dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Dotychczasowa działalności Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, poprzez realizację oddolnie wskazanych pomysłów, wzmocniła lokalną tożsamość mieszkańców, zintegrowała i zaktywizowała tutejszą społeczność oraz pokazała zasadność i celowość korzystania z dofinansowania ze środków unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

 

Miejsca

Trasy