Aleja dębów

Adres Danowo
Aleja złożona ze stu sztuk ponad stuletnich dębów szypułkowych. Ze względów przyrodniczych i krajobrazowych uznana za pomnik przyrody.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy