Agroturystyczne Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

Adres ul. Krzywoustego 55, Stepnica
www http://www.stepnica.org.pl/pl/agroturystyczne-gospodarstwo-rolno-hodowlane-maria-szczeblewska.html
e-mail mariaagro@wp.pl
Telefon +48 91 4188710
Gospodarstwo ogólnoużytkowe, ukierunkowane na hodowlę i chów zwierząt, w tym produkcję mleka. Można tu spotkać zarówno krowy, jałówki, konie, ale też gęsi, kaczki, kury, kozy i świnki. Prócz zwierząt gospodarskich można zapoznać się z maszynami i narzędziami rolniczymi. W ofercie gospodarstwa, oprócz ceryfikowanego mleka, serów, jaj, można skorzystać z nauki jazdy konnej z instruktorem lub z hipoterapii.

Region

Pobrzeże Szczecińskie

O regionie Pod względem turystycznym obszar LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu...

Powiązane trasy