Spływ Postomią i ramieniem dawnej delty Warty

Dystans 10.1 km
Czas trwania 4:00 h
Poziom trudności łatwy
Postomia to wielkiej urody rzeczka płynąca z wysoczyzn Pojezierza Łagowskiego ku nisko położonej dolinie Warty. Choć jest bardzo malownicza na całym swym biegu, to na cele związane ze spływem kajakowym nadaje się głównie odcinek płynący już na dnie doliny Warty. Jej najciekawszy fragment płynie pomiędzy Lemierzycami a pompownią „Słońsk”. Na tym 5-kilometrowym odcinku wije się ona wzdłuż stromego stoku doliny Warty. Porasta go cenny, stary drzewostan, którego wybitna wartość doprowadziła do powołania rezerwatu Dolina Postomii. Kiedy Postomia opuszcza rezerwat, przez ok. 4 km płynie prostym, sztucznym kanałem. W miejscowości Przyborów Postomia wpływa do ramienia dawnej delty Warty, skąd (skręcając w prawo) można jej szerokim korytem dopłynąć do zabytkowej pompowni „Słońsk”. Na całej długości trasa jest łatwa o małym stopniu uciążliwości.
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...