Spływ Ilanką

Dystans 40.0 km
Czas trwania 23:00 h
Poziom trudności trudny
Ilanka to niewielka rzeczka spławna od Nowego Młyna do swego ujścia do Odry, czyli na odcinku ok. 47 km. Kajakową wyprawę warto rozpocząć za wsią Bobrówko od Młyna Rojek. Planując ją warto uwzględnić dystanse poszczególnych odcinków: Młyn Rojek – Starościn 8 km (czas ok. 5-6h), Starościn – Rzepin 7km (czas  ok. 4-5h), Rzepin – Nowy Młyn 7km (czas ok. 5h), Nowy Młyn – Maczków 8km (czas ok. 5h-6h), Maczków – Trasa 29 4km (czas ok. 2h-3h), Trasa 29 – Rybocice 6km (czas ok. 3h), Rybocice – Świecko 6km (czas spływu ok. 3h). Należy pamiętać że ulegnie on wydłużeniu przy niskiej i skróceniu przy wysokim poziomie wody. Najtrudniejszy zwykle bywa ostatni odcinek.  
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...