„Mokradła”

Dystans 915 m
Czas trwania 0:40 h
Poziom trudności łatwy
Trasa ścieżki wiedzie przez zalewową część Parku Narodowego „Ujście Warty”. Teren wokół jest poddany długotrwałym zalewom. Do tej specyfiki nawiązują treści tabliczek edukacyjnych, stanowiących infrastrukturę owej ścieżki. Do ścieżki wydano niewielki przewodnik. Jest dostępny w siedzibie dyrekcji Parku, gdzie rozpoczyna się trasa opisywanej ścieżki.
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...