Dolina Uradzka. Pola Bieganowskie

Krajobraz Doliny Uradzkiej to rozległe tereny otwarte, użytkowane rolniczo, poprzecinane systemem rowów melioracyjnych. Pośród łąk znajduje się jezioro Uradzkie. Skraj doliny porastają lasy, zaś brzeg rzeki porośnięty jest krzewiastymi i drzewiastymi formami wierzb. Dolina Uradzka jest ważnym przystankiem dla wędrownych grup ptaków, głównie gęsi, kaczek, ptaków siewkowych, żurawi, a także ptaków drapieżnych. Późną jesienią przylatują łabędzie nieme, później łabędzie krzykliwe. Zimują tu, podobnie jak myszołowy zwyczajne i włochate. W tym czasie na polach łatwo dają się obserwować sarny.

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...

Powiązane trasy