Dolina Pliszki

Rzeka Pliszka ma naturalny, zbliżony do górskiego charakter. Właściwości jej wód decydują o występowaniu cennych gatunków ryb, w tym pstrąga potokowego. Siedliska stwarzane przez Pliszkę oraz cenne gatunki fauny i flory zostały objęte ochroną w formie programu Natura 2000. Długość rzeki wynosi 56 km, uchodzi ona do Odry. Tocząc bardzo czyste wody pośród pięknych, naturalnych siedlisk, dolina Pliszki stanowi atrakcję dla wprawionego turysty lub przyrodnika. Po Pliszce organizowane są spływy kajakowe. Ta forma zwiedzenia doliny wydaje się najwłaściwszą, choć spacer wzdłuż jej brzegów to także wielka gratka.

Region

Lubuski Przełom Odry

O regionie Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty,...

Powiązane trasy