Ratusz w Sulechowie

Adres pl. Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
Ratusz stoi w centrum miasta, otoczony jest siecią uroczych, wąskich uliczek. Pierwotnie był to niewielki, drewniany budynek, jednakże w wyniku pożaru mającego miejsce w XVI w. uległ całkowitemu zniszczeniu. Odbudowano go w stylu renesansowym, jednakże już w XVII w. spłonął ponownie. Kolejna odbudowa miała miejsce w drugiej połowie XIX w. i do dnia dzisiejszego budynek zachował swój wygląd.

Posłuchaj

Region

Wał Zielonogórski i Kotlina Kargowska

O regionie Gminy wchodzące w skład LGD Między Odrą a Bobrem są położone wzdłuż...

Powiązane trasy