Punkt widokowy na wiejski krajobraz

Z punktu widokowego można podziwiać malowniczy wiejski krajobraz.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...