Aleja Dębowa

Przy tej niezwykłej Alei rosną dęby, które liczą ponad 100 lat. W Polsce są niestety coraz rzadszym widokiem przez zmieniający się krajobraz i poszerzanie dróg.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...

Powiązane trasy