Grodzisko Gostchorze

Adres Gostchorze
W tym miejscu funkcjonował jeden z większych i ważniejszych słowiańskich grodów. Najnowsze badania wykazały, że gród Gostchorze wyprzedzał technologicznie gród krośnieński o ok. 100 lat. Historia grodu zaczyna się od zapisków w Kronice Thietmara, towarzyszącego wojskom cesarza Henryka II maszerującego w 1005 r. na wojnę z Bolesławem Chrobrym. Thietmar opisuje, jak grody w Krośnie odparły napór nieprzyjaciela w 1012 i 1015 r., co by się zgadzało z badaniami archeologicznymi przeprowadzonymi na początku lat 60. XX w., podczas których zebrane z powierzchni grodziska zabytki, takie jak ułamki ceramiki i sprzączka brązowa, pozwoliły datować obiekt wstępnie na lata 800–1100. Były to czasy panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zanim grodzisko stało się częścią systemu obronnego państwa Piastów, należało prawdopodobnie do grupy słowiańskich Wieletów. Z wysokiego brzegu, na którym znajduje się grodzisko, rozciąga się piękny widok na Odrę i jej poldery. Po obiekcie pozostało niewiele śladów, a jednak zarysy umocnień nie zostały tak mocno zatarte przez ludzi i naturę, jak wały grodu krośnieńskiego.

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...