Kaplica

Adres Stary Zagór
Jest to budowla sakralna, ufundowana przez okolicznych mieszkańców. 

Region

Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza...