Dzwon z 1595 r.

Adres Kościelna, 67-416 Konotop
Tuż obok kościoła pw. św. Anny znajduje się konstrukcja starej dzwonnicy wraz z dzwonem ufundowanym w 1595 r. przez ówczesną właścicielkę miejscowości, Annę von Kottwitz. Na płaszczu dzwonu widnieje napis: „Zapraszam Ciebie na Słowa Boga, wołam Ciebie posłuchać Słowa Boga”.

Region

Wał Zielonogórski i Kotlina Kargowska

O regionie Gminy wchodzące w skład LGD Między Odrą a Bobrem są położone wzdłuż...

Powiązane trasy