Kesz Łęgowo

Adres Łęgowo k/Sulechowa, 66-110 Sulechów
2 km za Łęgowem w stronę Sulechowa w lesie po prawej stronie zobaczyć można tajemniczy głaz narzutowy o wysokości 2 m. Po lewej stronie prowadzącej do niego ścieżki i ok. 10 m tuż przed samym głazem, pod korą przy korzeniach starego drzewa znajdziesz kesz. Miłej zabawy!

Region

Wał Zielonogórski i Kotlina Kargowska

O regionie Gminy wchodzące w skład LGD Między Odrą a Bobrem są położone wzdłuż...

Powiązane trasy