Rezerwat przyrody – Radowice

Adres Radowice
Rezerwat powstał w 2000 r., a jego obszar zajmuje powierzchnię 55,6 ha. Objęty jest ścisłą ochroną. Teren w znacznej części porośnięty jest 100-letnim lasem bukowym, w którym zamieszkują rzadkie gatunki ptaków i drzew. Ciekawostką jest fakt, że jeden ze zbiorników wodnych rezerwatu jest siedliskiem chronionego w Polsce żółwia błotnego.

Region

Wał Zielonogórski i Kotlina Kargowska

O regionie Gminy wchodzące w skład LGD Między Odrą a Bobrem są położone wzdłuż...

Powiązane trasy