Bardzo stary dąb

Adres Chłopowo, 73-231 Krzęcin, Chłopowo

Do wschodniego skraju wsi Chłopowo prowadzi ul. Główna. Tam też znajduje się zakręt w lewo, a ulica zmienia nazwę na Bukową i biegnie przez kolonię. Za wsią należy pójść polami i potem przez las. Trzeba uważać, bo ok. 250 m od wejścia drogi do lasu stoi pień ogromnego drzewa – jest to pomnik przyrody, o obwodzie ponad 7 m. Drzewo obumarło, ale daje w swoich dziuplach schronienie wielu większym i mniejszym zwierzętom.

Region

Pojezierze Myśliborskie

O regionie Potencjał turystyczny regionu tworzą rozległe kompleksy leśne, umożliwiające...